ECB verhoogt wederom de rente (voor de 10e keer)

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten om de drie fundamentele rentepercentages van de ECB met 0,25 procentpunt op te trekken. Als gevolg hiervan zullen vanaf 20 september 2023 de rentevoeten voor basisherfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit respectievelijk stijgen naar 4,50%, 4,75% en 4,00%.

De beslissing om de rente vandaag te verhogen komt voort uit een analyse door de Raad van Bestuur, die diverse economische en financiƫle indicatoren heeft overwogen, evenals de inflatiedynamiek en de effectiviteit van de monetaire beleidsoverdracht. Volgens de recentste macro-economische voorspellingen van de ECB-medewerkers zal de gemiddelde inflatie in de eurozone naar verwachting 5,6% bedragen in 2023, dalen naar 3,2% in 2024 en verder afnemen tot 2,1% in 2025. Dit houdt een opwaartse correctie in voor de jaren 2023 en 2024 en een neerwaartse aanpassing voor 2025. De belangrijkste reden voor de opwaartse revisie in 2023 en 2024 is een verwachte stijging van de energieprijzen. Hoewel de algemene prijsdruk hoog blijft, tonen de meeste indicatoren nu een neiging tot afname.

Lees ook het persbericht van ECB.Europa

Gentlemannen
Logo