Een elektrische auto heeft niet alleen voordelen – dit zijn 10+ nadelen.

Elektrische auto’s zijn in veel opzichten interessant of voordelig, zoals de reductie van broeikasgassen en de mindere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar het is belangrijk om ook naar de andere kant van het verhaal te kijken en de nadelen te overwegen als je een elektrische auto overweegt. Deze 10+ zetten we op een rij:

 1. Beperkte Actieradius: De meeste elektrische auto’s hebben een beperkter bereik in vergelijking met traditionele benzineauto’s. Hoewel de technologie snel vooruitgaat, kan de gemiddelde elektrische auto nog steeds maar tussen de 150 en 370 kilometer afleggen op een enkele lading, afhankelijk van het model en de omstandigheden.
 2. Oplaadtijd: Het opladen van een elektrische auto kan veel langer duren dan het tanken van een benzineauto. Thuis opladen met een standaard stopcontact kan tot 12 uur duren voor een volledige lading. Snellaadstations kunnen dit versnellen, maar zijn nog steeds niet zo snel als het traditionele tanken.
 3. Laadtarieven: Deze zijn sterk variabel. Opladen langs de snelweg kost op moment van schrijven rond de 50 cent per KWH bij een willekeurig laadpunt. Hiermee kost een km rijden ongeveer het zelfde als een benzineauto. Thuis laden is vaak voordeliger. Vooral als je gebruik maakt van zonnepanelen i.c.m. de salderingsregeling. Let wel dat deze salderingsregeling ter discussie staat in de eerste kamer. Onze verwachting is dat thuis laden desondanks nog steeds interessanter is dan bij openbare laadpalen. Daar het tarief voor een jaarcontract nu rond de 36 cent per KWH bedraagt na heffingen/belasting.
 4. Oplaadinfrastructuur: Hoewel het netwerk van oplaadstations groeit, is het nog steeds niet zo uitgebreid als traditionele tankstations, vooral in landelijke gebieden. Dit kan “range anxiety” veroorzaken, de angst om zonder energie te komen zitten. De vraag is echter hoeveel dit voor jou van toepassing is. Een switch van mindset is wellicht al genoeg. Voor de meeste mensen speelt het range anxiety probleem pas echt als ze op vakantie gaan. Maar hoe erg is het om onderwerp een of twee keer extra te laden?
 5. Hoge Aanschafprijs: Elektrische auto’s kunnen aanzienlijk duurder zijn in aanschaf dan vergelijkbare benzine- of dieselauto’s, hoewel dit verschil kleiner wordt. Overheden bieden vaak subsidies om dit te compenseren, maar die zijn niet altijd toereikend.
 6. Milieu-impact van Productie: De productie van elektrische auto’s en vooral hun accu’s kan milieubelastend zijn. Veel elektrische auto’s gebruiken lithium-ionbatterijen, waarvoor grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel nodig zijn. De winning van deze materialen heeft ecologische en sociaaleconomische gevolgen, zoals vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden in mijnen.
 7. Recycling: Hoewel accu’s recycleerbaar zijn, is dit een complex en kostbaar proces. Er zijn ook zorgen over de milieu-impact van afgedankte accu’s.
 8. Energiemix: In landen waar elektriciteit voornamelijk uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt, is het milieuvoordeel van elektrische auto’s minder groot. Het is dus cruciaal om ook de energiebronnen te verduurzamen om het volledige potentieel van elektrische auto’s te realiseren.
 9. Gewicht: Elektrische auto’s zijn vaak zwaarder dan vergelijkbare benzineauto’s vanwege de accu’s. Dit kan leiden tot meer slijtage aan wegen en infrastructuur. De voordelige regeling voor wegenbelasting loopt zoals het er nu naar uitziet af in 2025. Het is onzeker hoe de tariefstelling vanaf dat moment is. Zware auto’s worden normaliter zwaar belast, maar gaat dat ook gelden voor (PH)EV’s?
 10. Software-afhankelijkheid: Elektrische auto’s zijn sterk afhankelijk van software voor het functioneren van diverse systemen, inclusief de accumanagement. Dit maakt ze vatbaar voor softwarefouten of zelfs hacks.
 11. Beperkte Modellen: Hoewel er steeds meer modellen beschikbaar komen, is de keuze in sommige categorieën, zoals pick-up trucks of betaalbare instapmodellen, nog steeds beperkt.

Samengevat bieden elektrische auto’s veel voordelen maar zijn er ook diverse uitdagingen die moeten worden aangepakt om ze een volwassener alternatief te maken.

Gentlemannen
Logo