Zoveel procent van de elektrische auto’s werd in 2023 verkocht aan zakelijke markt en particulier

In de wereld van elektrische auto’s is 2023 een belangrijk jaar geweest, getuige de opvallende cijfers en trends. Het aandeel van volledig elektrische auto’s in de nieuwverkoop in Nederland is in de eerste helft van 2023 gestegen tot 28%, een flinke sprong ten opzichte van de 23% in 2022. Deze opmerkelijke groei wordt onderstreept door de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, BOVAG en de RAI Vereniging, die aantonen dat van alle nieuwe auto’s in 2022, 23 procent volledig elektrisch was, waarvan een kwart op naam stond van particulieren​​.1

Deze trend weerspiegelt niet alleen een groeiende acceptatie van elektrische voertuigen bij de consument, maar ook de steun van de Nederlandse overheid door middel van subsidieregelingen voor de aanschaf van emissievrije voertuigen. Het is opmerkelijk dat de Europese Unie als geheel een vergelijkbare groei heeft ervaren, met een verwachte stijging van 1,5 miljoen elektrische auto’s in 2022 naar 2,2 miljoen in 2023, volgens prognoses van Morningstar-analist Seth Goldstein​​.2

De totale autoverkoop in Nederland heeft ook een significante stijging doorgemaakt. In 2023 werden er maar liefst 369.791 nieuwe personenauto’s geregistreerd, wat een toename van 19% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar, aanzienlijk hoger dan de verwachtingen van RAI Vereniging, die het aantal nieuwe auto’s op 340.000 had geschat​​. 3

Echter, ondanks deze positieve ontwikkelingen, is het belangrijk te vermelden dat het aantal nieuwe elektrische personenauto’s en hybrides met een stekker in het laatste kwartaal van 2023 60% lager lag dan een jaar eerder, volgens cijfers gepubliceerd door de Europese brancheorganisatie ACEA​4​. Deze daling wijst mogelijk op uitdagingen in de markt, zoals leveringsbeperkingen of veranderende consumentenvoorkeuren. Mogelijk heeft de onzekerheid over wegenbelasting en saldering invloed op de verkopen. De zakelijke markt is erg afhankelijk van het aanbod en nog niet alle organisaties verplichten werknemers om een elektrische auto te rijden.

Samenvattend kan worden gezegd dat hoewel 2023 een jaar van aanzienlijke groei was in de verkoop van elektrische voertuigen, met een sterke betrokkenheid van zowel de zakelijke markt als particuliere kopers, de toekomstige trends afhankelijk blijven van diverse factoren, waaronder overheidsbeleid, marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen.

Bronnen:

  1. Bron: CBS ↩︎
  2. Bron: Morningstar ↩︎
  3. Bron: Autorai ↩︎
  4. Bron: Allecijfers ↩︎

Gentlemannen
Logo